به گزارش اکونا پرس،
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت تولید نیروی برق حرارتی خبر داد:در سال 98 تعداد 63 نفر از 210 نفر سهمیه سربازان امریه در شرکت مادر و شرکتهای تابعه مشغول به فعالیت شده اند.
 ناصر اسکندری ضمن بیان این خبر افزود: در بین 4 شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو، شرکت برق حرارتی با جذب 30 درصد سهمیه کل وزارت نیرو، بیشترین میزان جذب سرباز امریه را داشته است و 70 درصد باقی مانده این سهمیه  بین شرکت توانیر، ‌منابع آب و آبفا تقسیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: این میزان جذب سرباز امریه نشان دهنده توجه این شرکت به نیروی انسانی در قالب کشف و استفاده از نیروهای مختصص برای صنعت  و فراهم کردن زمینه آشنایی‌ آنان با صنعت برق است.
اسکندری اضافه کرد: از این میزان 38 نفر دارای مدرک لیسانس و 25 نفر فوق لیسانس بودند و بیشترین میزان جذب سرباز امریه در شرکت تولید برق اصفهان با جذب 8 نفر صورت گرفته است و شرکتهای تولید مفتح و خراسان با جذب 6 نفر در رتبه بعدی قرار داشته اند.
وی افزود: ستاد مادرتخصصی به همراه شرکت تولید نیروی برق سیستان و بلوچستان ، ‌بیستون و کرمان زمینه جذب 4 سرباز امریه را فراهم کردند و شرکت تولید برق تهران و لوشان با جذب یک نفر کمترین میزان پذیریش سرباز امریه را داشته اند.
 اسکندری خاطرنشان کرد: براساس نیازسنجی های صورت گرفته سال 99 شرکت برق حرارتی و شرکتهای تابعه نیاز به جذب40 سرباز امریه در رشته های مکانیک،‌ برق،‌مدیریت ،‌عمرات،‌صنایع ،‌کامپیوتر ،‌حقوق و شیمی و HSE وجود دارد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سال  98‌،‌بیست و سه نفر از طریق سرباز امریه جذب شده اند که 16 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 7 نفر فوق لیسانس بوده اند.