به گزارش اکونا پرس،

ساکنین روستاهای این منطقه پیش از این برای تامین آب آشامیدنی خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کردند.

بعضی از این روستاها پیش از این لوله کشی مناسب برای دریافت آب آشامیدنی سالم نداشتند و لوله های آب بعضی دیگر از آن ها نیز دچار شکستگی بود که باعث هدر رفت آب و آلودگی آب آشامیدنی ساکنین روستاها می شد.

 گفتنی است که عملیات کارگزاری لوله ها نیز آغاز شده و بخش هایی از آن نیز به اتمام رسیده است.