به گزارش اکونا پرس،

فرشاد صبحی نوری با اعلام این خبر گفت: در گذشته تنها منبع تامین آب شهرها و روستاهای جنوب تهران و شهرستان ری از منابع زیرزمینی و آب چاه‌ها بود و تحول مهمی که در این روزها صورت گرفته این است که تامین آب به سمت استفاده از آب‌های سطحی رفته‌ایم و طبق اهداف و سیاست‌های کلی منابع زیرزمینی ما به عنوان پشتیبان به مصرف خواهند رسید.

 او افزود: در  بخش فاضلاب و پساب حاصل از مصرف آب نیز اهداف را به سمتی بردیم که بتوانیم بازچرخانی آن را در سطح شهرستان داشته باشیم تا حتی پساب هم از شهرستان ری خارج نشود و به مصارف کشاورزی و نیازهای لازم برسد.

 صبحی با اشاره به آلودگی هیدروکربنی چاه‌های آب باقرشهر در گذشته گفت:  از سال 93 به بعد در باقرشهر مشکل آلودگی هیدروکربنی را برای آب‌های زیرزمینی داشتیم و از آغاز بحران به دنبال حل مسائل پیش‌آمده رفتیم و خوش‌بختانه در سال 95 موفق شدیم از شبکه آب تهران حدود 80 لیتر در ثانیه آب برای مخزن باقر شهر تامین کنیم.

 معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه 6  افزود: از سال گذشته 4000 مترمکعب مخزن ذخیره برای باقر شهر ایجاد کردیم و با از مدار خارج کردن تمامی چاه‌هایی که احتمال آلودگی هیدروکربنی،آب سطحی را جایگزین آن شد.

  او ادامه داد: در حال حاضر هم تخصیص آب تهران از سامانه غرب را  در حال اجرا داریم که حدود 10 میلیون مترمکعب  در سال به منابع آب شهرستان ری و جنوب تهران افزوده خواهد شد که اجرایی‌شدن این طرح آب‌رسانی دستاورد بزرگی برای شهرستان و خبر خوشی برای مردم شریف جنوب تهران به شمار می‌رود.