به گزارش اکونا پرس،

بر این اساس، در دوماه گذشته تاکنون دست کم بیش از 20 گرید جدید در صنعت پتروشیمی ایران تولید و عرضه شده و شرکت‌های پتروشیمی همچون شهید تندگویان، خوزستان، کارون و جم از تولید گریدهای جدید خبر داده‌اند.

 در این راستا، پتروشیمی «تبریز» هم از قافله جشن گرید پتروشیمی ایران عقب نمانده است و پس از ثبت رکوردهای جدید تولید محصولات مختلف امروز از آغاز تولید تجاری دو گرید جدید خبر داده استپتروشیمی تبریز، اعلام کرد: به‌منظور تامین نیاز داخلی به ویژه کارخانه‌های یخچال‌سازی، ایجاد تنوع محصول و ارزش افزوده، تولید همزمان دو گرید جدید سفید یخچالی و معمولی در واحد COMP آغاز شد.