به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، کرم گودرزی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، در توضیح این خبر گفت: تعداد روستاهای گازرسانی شده استان تا سال 92 معادل 293 بوده که در طول 2 دوره دولت تدبیر و امید، یکهزار و 434 روستای واجد شرایط، به این تعداد اضافه شده و این خدمت با رشد 490 درصدی نسبت به سال 92 یک اقدام بزرگ و اساسی برای تحول و توسعه روستاها محسوب می شود و اکنون تعداد روستاهای گازرسانی شده لرستان به یکهزار و 727 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد اشتراک روستایی گاز استان تا سال 92، معادل 59 هزار و 317 مورد بوده که با اضافه شدن 97 هزار و 506 اشتراک جدید طی سال 92 تاکنون، به 156 هزار و 823 مورد افزایش یافته است و ضریب گازرسانی روستایی استان تا قبل از دولت تدبیر و امید 41 درصد بوده و در حال حاضر 89 درصد می باشد.

گودرزی با اشاره به رتبه سوم استان از نظر تعداد روستاها در کشور تصریح کرد: گازرسانی به روستاها از عوامل بسیار مهم در توسعه رفاه، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است.

گودرزی در خصوص گازرسانی شهرهای استان نیز گفت: سال 92 تعداد شهرهای بهره مند از خدمت گاز در لرستان 20 شهر بوده که تا سال گذشته 6 شهر به این تعداد افزوده شده و هم اکنون کار گازرسانی به شول آباد الیگودرز به عنوان آخرین شهر بدون گاز، در دست اقدام است و ضریب نفوذ گازرسانی شهرهای استان در سال 92 معادل 97 درصد بوده که اکنون 99.8 درصد می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد صنایع گازرسانی شده  لرستان در سال 92 معادل 404 واحد بوده که بااقدامات اساسی انجام شده در این سال ها، به یکهزار و 433 واحد رسیده که این رقم نقش بسیار مهمی در صرفه جویی مصرف و استفاده از انرژی پاک دارد.

گودرزی اظهار داشت: همچنین میزان خطوط توزیع گاز استان از سه هزار و 43 کیلومتر در سال 92 با اجرای چهار هزار و 394 کیلومتر خط جدید، اکنون به هفت هزار و 434 کیلومتر افزایش یافته است.