به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، در بخش پژوهشی این المپیاد، ۷چالش در حوزه بالادستی صنعت نفت توسط شرکت های فعال در این حوزه مطرح و در ۳چالش، طرح های ارسالی از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توسط آقایان حمید سنگ بر و کامیار احمدپور (از پژوهش و فناوری) و عباس نیک نام (از شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران) از میان بیش از ۱۰۰طرح ارسالی به دبیرخانه، در مرحله نخست جزء طرح های برتر شناسایی شدند. 

در ادامه و پس از ارائه و دفاع از طرح ها و انجام فرآیند داوری، حمید سنگ بر مقام دوم المپیاد در چالش پژوهشی "بررسی روش های شکافت هیدرولیکی در مخازن ایران"، کامیار احمدپور مقام چهارم المپیاد در چالش پژوهشی "ارائه روش فنی مقابله با افت تولید در میدان پارس جنوبی و ارزیابی فنی و اقتصادی آن" و عباس نیک نام مقام پنجم در چالش پژوهشی "بررسی و انتخاب بهترین روش افزایش بازده اسید کاری در چاه های افقی" را کسب نمودند.