به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پیام مدیرعامل امده است: