به گزارش اکونا پرس،

به نقل  از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تاکنون هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۹ مبلغ سه هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه اوراق بدهی انجام داده است. 

گفتنی است با کسب رتبه اعتباری با ثبات، این شرکت توان انتشار اوراق بدهی تا مبلغ  شش هزار میلیارد تومان را بدون ضامن در بازار سرمایه داراست.