به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محمدحسین کریمی‌ها، مدیر نصب تأسیسات شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه سکوی زیستی و مسکونی جدید میدان نفتی فروزان ۶۸۰ تن وزن دارد، گفت: این سکوی زیستی در چهار طبقه ساخته شده که در میدان نفتی فروزان نصب می‌شود.

وی ابعاد این سکو را ۲۰ در ۱۴ متر اعلام کرد و افزود: پایه‌های این سکو پیش از این در میدان نفتی فروزان نصب شده و این سکوی زیستی و مسکونی روی آن قرار می‌گیرد.

مدیر نصب تأسیسات شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه تا دو هفته دیگر سکوی زیستی و مسکونی در محل مورد نظر نصب می‌شود، اظهار کرد: با نصب این سکو افزون بر فراهم‌ شدن امکانات رفاهی برای کارکنان بخش بهره‌برداری سکوی میدان نفتی فروزان، زمینه افزایش تولید از این میدان فراهم می‌شود.