به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی هلدینگ برق و انرژی صبا، جلسه مجمع عمومی سالیانه هلدینگ برق و انرژی صبا، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، در روز سه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ برگزار شد و پیرو آن، اعضای محترم مجمع از رشد و بهبود وضعیت عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۸تقدیر نمودند.
در این جلسه گزارش عملکرد سال ۹۸ و اقدامات کمی و کیفی انجام شده در هلدینگ برق و انرژی صبا، توسط جناب آقای مهندس امیری، مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی صبا ارائه شد و مجمع محترم صورتهای مالی و گزارش فعالیت سال ۹۸ را مورد تصویب قرار داد.