به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در این پیام آمده است: