به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس، امروز دوشنبه راس ساعت ۱۰:۴۵ مانور اطفاء حریق در شرکت پتروشیمی پارس برگزار شد.
این مانور با نجات مصدوم و اطفاء آتش فرضی اجرا شد تا عملکرداین شرکت و واحد های منطقه مورد برسی قرار بگیردو واکنش کارکنان و نقاط ضعف و قوت واحدهای مختلف در هنگام وقوع حادثه ارزیابی و اصلاح شود.
در این مانور از امکانات شرکت پتروشیمی پارس و شرکت‌های پتروشیمی منطقه استفاده شد و راس ساعت ۱۲ به پایان رسید.