به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اهداء لوح تقدیر از پتروشیمی زاگرس به خاطر مشارکت در تهیه و تامین 2000 دستگاه تبلت ویژه دانش آموزان کم‌برخوردار چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر تقدیر نمود.

بنابراین گزارش، شرکت پتروشیمی زاگرس در قالب شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، در مهرماه 1399 در طرحی مشارکتی با کمیته امداد امام خمینی(ره) اقدام به شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر نمود و تعداد 2000 دستگاه تبلت هوشمند تهیه و به آنان اهداء گردید./