به گزارش اکونا پرس،

مدیرعامل شرکت پازارگاد در حاشیه این نشست گفت: رفع دغدغه های بیمه ای و استفاده از خدمات نوین بیمه ای شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از مهمترین مباحث این نشست بود که با دیدگاه توسعه خدمات این حوزه برگزار گردید، بود.

دکتر نظری در ادامه با تقدیر از سفر مهندس بادین مدیرعامل بیمه آسیا و هیات همراه به سایت پتروشیمی منطقه پارس از نقش و جایگاه صنعت پتروشیمی در چرخه اقتصاد کشور سخن گفت.

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به عنوان پشتیبان صنعت پتروشیمی منطقه پارس در ماههای اخیر با تغییر رویکرد فعالیتی، ارتقاء بخشی به خدمات، کسب رضایت مندی ذی نفعان و توجه به جامعه پیرامونی در سرلوحه کاری خود قرار داده است.