به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط ‌عمومی پتروشیمی بندرامام، امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه مراسم گرامی داشت هفته کار و کارگر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی با حضور مدیرعامل و جمعی از کارگران منتخب بر اساس شاخصهای عملکرد برگزار شد.

حمیدرضا رستمی در این مراسم با اشاره به اهداف آتی و خدمات صورت گرفته در حوزه کارگری اظهار کرد: ازجمله اقدامات مھم و تأثیرگذار در حوزه کارگری، از بین بردن پراکندگی و تنوع قراردادها و نحوه پرداخت حقوق و مزایا محسوب می‌شود که پیش‌ازاین، وجود برخی تبعیض ھا و نابسامانی ھا اعتراض جامع کارگری را به همراه داشت. 

وی با بیان عدم تفاوت ما بین کارگران و دیگر کارکنان گفت: کارکنان پتروشیمی بندرامام به دو بخش کارفرمایی و پیمانکاری تقسیم می شود و سعی ما بر این بوده که با اختصاص سرویس مشترک، البسه ستادی مشترک، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره، پرداخت پاداش های مناسبتی و تقویمی، مساوات و برابری را رعایت کنیم.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام افزود: برای نخستین بار در شرکت انتخاب نماینده کارگری به‌منظور سهولت و تسریع در ارتباط کارگران با شرکت برگزار و با مشخص شدن اعضای اصلی و علی‌البدل بر اساس قانون، برگزاری جلسات متعدد و مستمر، پوشش بیمه تکمیلی و افراد تحت تکفل از دیگر اقدامات نهایی و اجرایی شده بشمار می آید. 

وی در پایان توضیحات خود به طبقه بندی مشاغل اشاره و تصریح کرد: طرح طبقه بندی مشاغل در چارچوب قانون و توسط پیمانکار با هماهنگی هلدینگ خلیج‌فارس، در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. 

در حاشیه این مراسم، نماینده منتخب کارگری ، متنی را خطاب به مدیرعامل قرائت کرد و مراتب رضایتمندی و تشکر را از طرف کارگران به سمع و نظر وی رساند.

در این مراسم از کارگران منتخب با اهدا لوح تقدیر و هدیه نقدی، تجلیل و تشکر به عمل آمد.