به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی کاویان، در این مراسم مسئولین مدیرکل محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت ساخت این پروژه جهت مدیریت بهتر پسماندهای صنعتی ، آن را اقدامی نو و کم نظیر در منطقه اقتصادی پارس جنوبی توصیف نمودند که نشان از اهمیت مدیریت ارشد پتروشیمی کاویان به مسئله محیط زیست می باشد.

ایشان همچنین ضمن یادآوری موفقیت پتروشیمی کاویان در کسب تندیس صنعت سبز، اقدام به ساخت پروژه انبار پسماند صنعتی را در جهت حفظ و استمرار مولفه های صنعت سبز برشمرند.

گفتنی است که انبار پسماند سرپوشیده مجتمع پتروشیمی کاویان مطابق الزامات و استاندارد محیط زیست با مساحت 1080 مترمربع جهت انبارش پسماندهای صنعتی ( فرایندی و غیر فرایندی ) احداث گردیده است. پسماند های صنعتی این مجتمع شامل پلیمر، کک، روغن های ضایعاتی، فیلتر و لامپ می باشد که با توجه به ماهیت آنها و رعایت الزامات محیط زیستی در این انبار، انبارش و نگهداری می گردند. لازم به توضیح است برچسب مشخصات و مخاطرات (MSDS) تمامی پسماندها بر روی آنها نصب شده وتجهیزات HAZMAT

جهت جمع آوری و کنترل عملیات ریزش موادشیمیایی در انبار مستقر گردیده است. با توجه به قابلیت اشتعال پسماندها ، این انبار مجهز به سیستم اعلان و اطفا حریق اتوماتیک می باشد