به نام خدا

قابل توجه کارکنان پتروشیمی های بندر ماهشهر:

کارکنان مدت موقت در سال آینده اوضاع بهتری خواهند داشت.

مدیرعامل گروه صنایع شیمیایی خلیج فارس قانون کار را قانون حاکم در درون هلدینگ خلیج فارس به عنوان یک شرکت خصوصی عنوان کرد و افزود: کارکنانی که قبلا در وزارت نفت شاغل بوده و به شرکت های واگذار شده در اصل ۴۴ منتقل شده بودند، ابهاماتی در خصوص قانون کار داشتند.

ربیعی خاطر نشان کردند: نگرانی عمده این کارکنان تغییر صندوق بیمه نفت به تامین اجتماعی بود که با اطلاع رسانی هایی که انجام شد، تقریبا ابهام رفع شد.

مدیر عامل گروه صنایع شیمیایی خلیج فارس اظهار داشت: کارکنان مدت موقت و قراردادی نیز بر اساس قانون کار، وضعیت بهتری را در سال های آینده خواهند داشت.