به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، دکتر سید ابوالحسن محمدی، در رابطه با مراحل اجرای این طرح اظهار داشت: اولین مرحله طرح یادشده بادرنظرگرفتن سنوات خدمت متناسب با مشاغل و شاخص‌های مرتبط با آن، اسفندماه سال گذشته به میزان ۴۸ میلیارد ریال حقوق و مزایا به کارکنان پیمانکاری این شرکت پراخت شد و در ادامه و تا پایان خردادماه این میزان به ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، از اجرای این طرح برای نیروهای ارکان ثالث در قالب پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای خبر داد و افزود: بر اساس قوانین، نیروی‌های یادشده در سال جاری با رعایت شرایط احراز از گروه شغلی و مزد مربوط به شغل و سنوات برخوردار می‌شوند.

وی، در پایان از تلاش‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و امور حقوقی و پیمان‌های این شرکت و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که در شرایط محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در جهت ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری تلاش نموده‌اند. تقدیر و تشکر کرد.