به گزارش اکونا پرس،

واکسیناسیون کارکنان منطقه عملیاتی خانگیران از چهاردهم مرداد ماه آغاز شد و روزانه ۱۰۰ نفر از کارکنان با حضور در مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرستان سرخس نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، طرح واکسیناسیون کارکنان منطقه عملیاتی خانگیران بدون محدویت سنی و برای همه کارکنان شرکت اعم از رسمی، قرارداری و ارکان ثالث انجام می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید، اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان در منطقه خانگیران، علاوه بر حفظ و صیانت از نیروی انسانی به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه صنعت نفت، به ارائه خدمت در جهت توسعه پایدار و تولید صیانتی اطمینان خاطر بیشتری خواهد داد.