به گزارش اکونا پرس،

مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا در کمک به ارگان‌های درمانی شهرستان‌های جنوبی، چندین دستگاه تجهیزات سرمایشی، کامپیوتر، ماسک و سایر تجهیزات به شبکه بهداشت عسلویه اهدا شد. گفتنی است شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در هفته گذشته نیز دو دستگاه تجهیزات بیمارستانی به مراکز درمانی شهرستان کنگان و دیر به مبلغ حدودی چهل میلیارد ریال اهدا کرده بود.