به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی لردگان، امروز دوشنبه اولین مرحله واکسیناسیون گروهی در محل درمانگاه صنعتی این ‌شرکت با حضور پزشک وبهیاران پتروشیمی وهمچنین رئیس ‌HSE‌ وکارکنان واحدهای مختلف عملیاتی و ستادی با همکاری دکتر ‌جباری رئیس شبکه بهداشت ودرمان لردگان، انجام شد.‌

در ادامه «محسن محمودی» با تقدیرو سپاس از دکتر جباری ریاست شبکه بهداشت ودرمان لردگان ضمن تقدیر از مجاهدت‌ها و ‌فداکاری مدافعان سلامت در ایام مبارزه با ویروس کرونا از مجموعه همکاری و تعامل شبکه بهداشت لردگان در راستای ‌واکسیناسیون کارکنان مجتمع عظیم پتروشیمی لردگان به عنوان مدافعان تولید و اقتصاد کشور قدردانی کرد.‌