به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ، مهندس بهزاد محمدی در این بازدید از نزدیک در جریان روند فرایندهای واکسیناسیون کارکنان صنعت پتروشیمی شاغل در شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس قرار گرفت.
واکسیناسیون کارکتان پتروشیمی از سوی شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس با همکاری و همراهی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در حال انجام است.