به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از روابط عمومی، مهندس جواد اوجی پس از بازدید از برخی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، بندر پارس دو و پتروشیمی دماوند، از مجتمع عظیم پتروشیمی نوری بازدید کرد.

در این بازدید، صانعی مدیرعامل پتروشیمی نوری،  ضمن بیان تبریک و خیرمقدم به مقام عالی وزارت نفت، گزارشی از فعالیت های کلی مجتمع را ارائه  و به سوالات وزیر محترم در این خصوص پاسخ دادند.