به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس، در هفته گذشته شاهد عرضه ۴.۸۹۶ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بوده‌ایم که با تقاضای ۵.۱۳۶ تنی و حجم معاملات ۴.۸۹۶ تنی همراه شد.

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۲۳۹.۴۶۴ هزار ریال در هر تن رسید.

نام محصول

حجم معامله(تن)

قیمت(هزارریال به تن)

درصد تغییر قیمت نسبت آخرین معامله

استایرن منومر

۴،۸۹۶

۲۳۹،۴۶۴

۰.۱۶%+

همچنین مجموع ارزش معاملات در این هفته به ۱۱۵ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان رسید.