به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، مهندس میر حسین کاظمی، معاون مدیرعامل در عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت بالای خط لوله یادشده در انتقال نفت تولیدی این شرکت به تلمبه خانه اهواز ۳ به طول ۱۵۰ کیلومتر، عملیات تعمیرات آن براساس نتایج حاصل از توپک رانی هوشمند در نقاط بحرانی در کیلومتر ۷۰ تا ۷۵ صورت پذیرفت.

معاون مدیرعامل در عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، مهمترین دستاورد این تعمیرات را تداوم انتقال نفت از میادین مشترک و مستقل، نظیر چشمه خوش، دهلران، دانان، دالپری، آذر، پایدار غرب، پایدار و آبان و همچنین جلوگیری از ایجاد آسیبهای احتمالی زیست محیطی در آینده دانست.

بر اساس این گزارش، مهندس کاظمی درباره مراحل مختلف این تعمیرات تصریح کرد: مجموعه کارکنان در منطقه عملیاتی چشمه خوش با بررسی نتایج حاصل از توپک رانی هوشمند و مطالعه نقاط آسیب دیده، اقدام به خاکبرداری از نقاط بحرانی نموده و با پوشش برداری، عیب یابی، برشکاری، جوشکاری، پوشش برداری مجدد و انجام تست های بازرسی فنی و هیدروتست و اطمینان از انجام تعمیرات و عملیات خاکریزی مجدد کانالها در نهایت، این خط لوله بار دیگر با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت.