به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس در هفته گذشته شاهد عرضه ۴.۸۹۶ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بوده‌ایم که با تقاضای ۶.۵۰۴ تنی و حجم معاملات ۴.۸۹۶ تنی همراه بوده است.

نام محصول

حجم معامله(تن)

قیمت(هزار ریال به تن)

درصد تغببر قیمت نسبت آخرین معامله

استایرن منومر

۴،۸۹۶

۲۵۶،۲۳۵

۷%+

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۲۵۶.۲۳۵ هزار ریال در هر تن رسیده است.

تمامی استایرن منومر ارائه شده در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفته است.