به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه، با توجه به یکپارچگی سیستم‌های مدیریتی در مجتمع پتروشیمی ارومیه، ‌گواهینامه بین المللی سیستم یکپارچه مدیریت ‌IMS‌ به این شرکت از سوی شرکت ‌BQC‌(یونان)اعطا شد. ‌

دریافت این گواهینامه‌ها حاصل تلاش مدیران و کارکنان شرکت درجهت برآورده سازی الزام‌های مشتری، ارائه محصول منطبق ‌با نیازهای مشتری، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایمن سازی محل کار برای کارکنان است.‌

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ‌IMS (Integrated Management System)‎‌ نتیجه موفقیت شرکت‌ها، سازمان‌ها و ‌مجموعه‌های صنعتی و تولیدی در اثبات انطباق سیستم‌های مدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات ‌مؤسسات اعتبار دهنده بین المللی است.‌