به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، این نمایشگاه در راستای توسعه پایدار مناطق همجوار صنعت ؛بهبود اشتغال ؛کار آفرینی و رضایتمندی هر چه بیشتر مردم نجیب و خونگرم جنوب استان بوشهر و با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک که می توانند تامین کننده نیازهای متنوع تجهیزاتی؛کالایی و خدمات مورد نیاز صنعت پر افتخار پتروشیمی برگزار می گردد.