به گزارش اکونا پرس،

اولین جشنواره استعداد یابی و حمایت از هنرمندان نوجوان و جوان جنوب استان بوشهر؛ با همکاری شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیمه دوم آبان  لغایت اسفندماه 1400 برگزار می شود.

این جشنواره در راستای تحقق مسوولیت های اجتماعی، توسعه فرهنگی مناطق همجوار صنعت و رضایتمندی هر چه بیشتر مردم نجیب و خون گرم جنوب استان بوشهر طراحی و در حال اجرا می باشد.