به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازستاد خبری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تأمین نیازهای عمومی و ‌تخصصی ‌شرکت‌های پتروشیمی، شرکت پتروشیمی پارس به عنوان بزرگترین زنجیره تولید محصولات «استایرن منومر» در ‌حاشیه ‌برگزاری این رویداد، تفاهم نامه‌ای با یک شرکت دانش بنیان ایرانی با هدف طراحی، تولید و عرضه مواد شیمیایی، ‌کاتالیست‌ها و ‌تجهیزات آزمایشگاهی امضا کرد. ‌

بر اساس این تفاهم نامه همکاری، زمینه برای همکاری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با هدف راه اندازی خطوط ‌تولید ‌کاتالیست‌های فرآیندی شامل کاتالیست‌های ایزومریزاسیون، هیدروتریتینگ، ریفرمینگ، هیدروکرکینگ، کاتالیست‌های ‌تصفیه ‌گوگرد و مرکاپتان‌زدایی از نفت، برش‌های نفتی و هیدروکربن‌های گازی و مایع و فاضلاب صنعتی در عسلویه فراهم شده ‌است. ‌

پتروشیمی پارس همچنین در حاشیه برگزاری این رویداد تفاهم نامه‌های دیگری با شرکت‌های دانش بنیان بومی جنوب ‌استان ‌بوشهر با محور خدمات فنی، تامین، طراحی و ساخت قطعات مورد صنایع نفت، گاز، پالایش و پتوشیمی، تقویت کننده ‌مخابراتی، ‌احیا و کالیبراسیون، ارائه خدمات بازرسی فنی، خدمات آزمایشگاهی و آموزشی، ارائه خدمات شناسایی مخاطرات ‌فرآیندی و غیر ‌فرآیندی، خدمات تعیین سطح یکپارچگی ایمنی و… امضا کرد. ‌

نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی ‌از ‌دیروز به میزبانی عسلویه با مشارکت بیش از ۲۵۰ شرکت بومی در قالب ۱۸ گروه کالایی و ۴۰ شرکت دانش بنیان ایرانی ‌در ‌بیش از ۲۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به مدت سه روز آغاز به کار کرده است.‌