به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی، مجموعه‌ای با عنوان rest area که در زمینی بالغ بر ۷ هکتار زمین محصور در مجاورت بلوار اصلی منطقه ویژه از حدود ۱۵ سال پیش بلااستفاده مانده بود، با همت مدیران ارشد دو شرکت سبک سازی و نوسازی شد وبخش مهمی از کمبود فضاهای اداری شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با اجرای این طرح مرتفع می‌شود.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان بازوی اجرایی و فنی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، متولی و مجری بازسازی و نوسازی این طرح بود و با استفاده از تجارب خود در منطقه استراتژیک بندر ماهشهر مجموعه‌ای مهندسی ساز و با در نظر گرفتن مفاهیم توسعه پایدار را در این مجتمع پتروشیمی اجرا کرد و به این پتروشیمی تحویل داد.