به گزارش اکونا پرس،

در مراسم اختتامیه ممیزی مراقبتی مذکور، ممیزان شرکت گواهی دهنده AGS به ایجاد تغییرات شگرف و روند روبه رشد فرآیندهای شرکت پازارگاد اشاره نموده و بر لزوم توجه بیش از پیش به موضوعات مدیریت ریسک و رضایت مشتریان که لازمه موفقیت های همیشگی شرکت میباشدتاکید نمودند.

لازم بذکر است شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با نگاهی تاکیدی بر افزایش کیفیت خدمات، ارتقا رضایتمندی مشتریان و تعامل حداکثری با دینفعان و رویکرد دوسال گذشته خود تعهد به سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست(IMS) را در سازمان تاکیدنموده و هرساله با اجرای پروژه های بهبود، به ارایٔه خدمات جاری و نوآوری در خدمات می پردازد.