به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نفتخیز به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در بخشی از ابلاغیه محسن خجسته‌مهر آمده است: «نظر به موافقت وزیر محترم نفت با درخواست این شرکت مبنی بر لغو اخذ مجوز جهت انجام معاملات بالای ۴۰ میلیارد تومان از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، ضمن ضرورت رعایت سیاست ها، برنامه ها و اولویت های شرکت ملی نفت ایران در تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه ای، به منظور سرعت بخشی به فرآیند اجرا و تکمیل پروژه ها، ابلاغیه فوق با رعایت موارد ذیل لغو می گردد:

۱- کلیه شرکت‌ها/مدیریت‌ها و واحدهای تابعه مکلفند فرآیندهای اجرایی طرح ها و پروژه های خود را به گونه ای برنامه ریزی نمایند که اهداف تولیدی در اولویت قرار گرفته و از تعریف طرح ها و پروژه های فاقد اولویت اجتناب نمایند.

۲- لازم است فرآیند بررسی، تصویب، کنترل و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران در قالب یک برنامه زمان بندی منظم و در چارچوب اعتبارات مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام شود. شرکت های تابعه مکلفند در اجرای پروژه ها و طرح ها با اعمال نظارت صحیح اهداف تعیین شده توسط هیأت مدیره شرکت ملی نفت را رعایت نمایند.

۳- رعایت اصل صرفه جویی و مصرف بهینه منابع اعتباری و مدیریت هزینه ها با توجه به محدودیت منابع مالی در شرایط موجود الزامی است.»