به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، مهندس حسین واله رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در رابطه با مجموع فعالیت های صورت گرفته طی  9 ماه اول امسال در این اداره به مواردی همچون 3هزار و 236 مورد بازرسی عملیاتی ، یک هزار و 601 مورد بازرسی جوش ،  دو هزار و 289 اینچ قطر تست و تفسیر فیلم های پرتونگاری ، 694 مترمربع/متر طول تست آلتراسونیک و 509 متر مربع/مترطول تست فیزاری اشاره کرد و افزود: در این مدت همچنین 2هزار و 24  نقطه ضخامت سنجی دوره ای تاسیسات ،288 مورد بررسی فنی و بازرسی سفارشات کالا با ارزش ریالی بالغ بر 1005 میلیارد ریال و 243 مورد پایش خوردگی داخلی به روش کوپن گذاری صورت گرفته است.

رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از انجام دو هزارو 148 متر بازرسی و نظارت بر عملیات تعویض نواحی معیوب پوشش خطوط لوله زیرزمینی ، 576 مورد پایش سیستم حفاظت کاتدی در نقاط بین راهی و نقاط تزریق جریان ، دو هزار و 340 مورد پایش میزان تزریق پمپ های مواد ضدخوردگی وصدور گواهی برای 286 بخش از تاسیسات و خطوط لوله خبر داد.

بر اساس این گزارش، مهندس واله درباره بخش نظارت بر پرووژه ها در این حوزه بازرسی فنی تصریح کرد: بازرسی و نظارت کیفی پروژه تعویض و جایگزینی مخزن ذخیره B مرکز اندازه گیری، تعویض پوشش کولتار 5هزار و 940 مترخط لوله گاز ترش، تعویض پوشش معیوب 6 هزار و 708متر خط لوله گاز شیرین، تعویض نقاط معیوب ترانک لاین های گاز ترش براساس نتایج توپکرانی هوشمند، پوشش دهی داخلی هشت دستگاه ناکو درام، رنگ آمیزی تاسیسات دو حلقه چاه، اجرا و نصب تاسیسات تفکیک گر دو فازی در  دو حلقه چاه  خانگیران و اجرا و نصب مجدد تاسیسات دو چاه پس از ترخیص دکل از  مهمترین فعالیت های شاخص در این حوزه است.