به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت ایرانول، این اجلاس با حضور مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حسین‌حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس و هادی قوامی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این مراسم شرکت نفت ایرانول به دلیل توجه و اهتمام ویژه ای که به امر مشتری مداری به عنوان یک اصل مدیریتی قائل است، موفق به دریافت تندیس زرین در مراسم فوق شد و از فعالیت های این شرکت تقدیر به عمل آمد.

این مراسم با سخنرانی خزایی و هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و رییس کیسیون علمی اجلاس در پنل اول اجلاس آغاز و سپس با سخنرانی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد، حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.