به گزارش اکونا پرس،

دکتر نظری در این نشست تصریح کرد: توجه به فرهنگ و حمایت از هنرمندان بومی استان بوشهر از یکسال گذشته در سطح منطقه بصورت جدی تر دنبال شده و این رویکرد در آینده با برنامه ریزی متولیان فرهنگی بیش از گذشته دنبال خواهد شد.
در این نشست دکتر افروغ ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز با بیان پتانسیلهای فرهنگی استان بوشهر خواستار هم افزایی صنعت ‌ و فرهنگ در استان بوشهر شد.