به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مجمع عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با هدف بررسی ‌و تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و با حضور ارکان مجمع، سهامداران و هیات مدیره این شرکت، به عنوان اولین مجمع سال مالی ‌‌۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه گروه در سالن جلسات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.‌

مدیرعامل پازارگاد در این مجمع، عملکرد این شرکت در حوزه‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، درمانی، آموزشی را در سال مالی ۱۴۰۰ تشریح کرد.‌

حجت نظری، افزایش رضایت مشتریان را یکی از اهداف مهم این شرکت خدماتی عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰، برای این ‌مهم، اقداماتی نظیر ایجاد واحد ارتباط با مشتریان در ساختار سازمانی و اصلاح فرآیندهای مرتبط، توسعه سازمان مبتنی بر ‌فرآیندهای الکترونیک، بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس و تنوع در مؤسسات معتبر آموزشی، پیگیری مستمر و افزایش ‌تعاملات و همکاری همه جانبه با پتروشیمی‌های منطقه در راستای شفاف سازی هزینه‌ها و بررسی کمی و کیفی خدمات ارائه شده، ‌بهبود و توسعه امکانات تفریحی و ورزشی در محیط شاداب و آرام در مهمانسرای شیرینو، بهسازی رستوران مهمانسرا با هدف ‌افزایش کیفیت ارائه خدمات و رعایت حداکثری الزامات بهداشتی و ایجاد زیرساختهای زیر بنایی در شهرک‌های مسکونی مانند ‌ایجاد درمانگاه، رستوران، امکانات رفاهی و .... انجام شده است.‌

به گفته مدیرعامل شرکت پازارگاد، از دیگر اقدامات مهم این شرکت در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، برقراری مسیرهای ‌پروازی جدید بود، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰، ۴۶۴۷ سورتی پرواز برای مسیرهای رفت وبرگشت عسلویه با ۱۱ شهر با ‌مدیریت این شرکت انجام شد.‌

وی با اعلام کسب بیش از دو هزار و شش میلیارد ریال سود خالص توسط این شرکت، گفت: خوشبختانه در بخش‌های متعدد ‌خدماتی درآمد محقق شده نسبت به بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ بیشتر بوده به گونه‌ای که میزان تحقق خدمات هواپیمایی ‌‌۱۴۹ درصد، خدمات شهرک پردیس جم ۱۲۴ درصد، خدمات اداره مهمانسرا ۱۲۲ درصد، خدمات رستوران ۱۴۲ درصد، درآمد ‌خدمات ‌HSE‌ در این مدت ۱۱۷ درصد، خدمات روابط عمومی ۱۰۹۵ درصد، خدمات پشتیبانی پروژه‌ها ۱۰۴ درصد، سایر ‌درآمدها و پروژه‌های متفرقه ۱۶۳ درصد و در مجموع ۱۳۲ درصد میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات نسبت به بودجه تعریف ‌شده بود و این در حالی است که بخش خدماتی این شرکت به شدت در دو سال اخیر تحت تأثیر پاندمی کرونا بوده است.‌

جواد گلی رئیس هیات مدیره شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد نیز در این مجمع با بیان اینکه این شرکت تلاش کرده به عنوان ‌پشتیبان صنعت پتروشیمی در منطقه پارس با بالاترین کیفیت، خدمات‌رسانی کند، اظهار داشت: جایگاهی که امروز در آن ‌ایستاده‌ایم حاصل تلاش‌ شبانه‌روزی مدیران، اعضای هیات مدیره و بخصوص کارکنان این شرکت است،که در این دو سال اخیر تلاش کردند با ‌بهبود روش‌ها، کاهش هزینه‌های جاری و عملیاتی و همچنین افزایش ارائه خدمات علی رغم اینکه کرونا بسیاری از خدمات ‌درآمدی پازارگاد را تحت تأثیر مستقیم قرار داده بود، هم موجب رضایتمندی مشتریان بشوند و هم خللی در روند رو به رشد ‌سودآوری شرکت رخ ندهد و آنچه امروز به دست آمده همپای جهادی است که شرکت‌های تولیدی پتروشیمی در ایام کرونا انجام دادند و خوشحالیم که به عنوان پشتیبان صنعت پتروشیمی در منطقه پارس حضور فعال داشتیم.‌

در این مجمع صورت‌های مالی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در سال ۱۴۰۰مطلوب ارزیابی شد و مورد تأیید حسابرس و ‌بازرس قانونی شرکت و تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.‌

همچنین مجمع عمومی ضمن تشکر از عملکرد شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، از برگزاری این مجمع در کوتاه‌ترین زمان ‌قدردانی کردند.‌