به گزارش اکونا پرس،

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از روز نخست با تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و با دستور ویژه مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب،جناب اقای مهندس دانشی قرارگاه جهادی پشتیبانی و امدادرسانی به حادثه متروپل تشکیل گردید و خدمات مناطق در همه حوزه های لجستیکی، نیروی انسانی و رفاهی تا امروز با قوت و بدون تاخیر ادامه داشت.

در همین راستا ضمن تسلیت مجدد محضر ملت شریف ایران، مردم خوزستان، مردم نجیب آبادان و علی‌الخصوص خانواده های عزادار و بازماندگان این حادثه تلخ، از همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های نفتی حاضر در متروپل به خصوص همکارانمان در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که جهادی و خالصانه در میدان بودند صمیمانه قدردانی میشود.