به گزارش اکونا پرس،

در این دوره از ممیزی سنجش سطح انطباق فرایند ها وفعالیت های سازمان با الزامات استاندارد های کیفی وسلامت، ایمنی و محیط زیست صورت می پذیرد.

مجموعه پرتلاش شرکت پتروشیمی پارس افتخار دارد در پرتو همبستگی و اتحادجمعی و به پشتوانه مدیریت عالی سازمانی و همسو با بهبود فرایند های خود بطور منظم سطح تعهد سازمان را به حفظ و مراقبت از نظام های مدیریتی با رویکرد رفع مغایرتها ی احتمالی بیازماید و در سایه تلاش ، تاب و آوری وتوکل رسیدن به قله رفیع سرآمدی سازمانی را نزدیک تر سازد . "