به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، در متن این لوح تقدیر که به امضای عباس رزمی رسیده از اقدامات ارزنده محمدامین نیک پی، در پیشبرد اهداف زیست محیطی سال ۱۴۰۰ شرکت ملی نفت ایران، قدردانی بعمل آمده است.

نظارت بر رعایت الزامات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و پاکسازی گودال های هرزآب چاه‌های حفاری، پیگیری مجوزهای زیست محیطی طرح‌های ضربتی شرکت مناطق مرکزی ایران، همکاری در قالب دبیر کارگروه‌های تدوین استاندارد ملی صنعت نفت (IPS) الزامات آلودگی آب و خاک در صنعت نفت و مشارکت در تدوین استانداردهای الزامات عمومی محیط زیست و پسماند صنعت نفت از مواردی است که در ارزیابی فعالیت‌های این همکار تلاشگر موردتوجه قرار گرفته است.

محمدامین نیک پی، دانش آموخته رشته‌های مهندسی عمران و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد می باشد، که با دارابودن ۱۵ سال سابقه کار در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران انجام وظیفه می‌نماید.