به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز، در این نشست‌ها که به صورت جداگانه برای هر شرکت برگزار شد عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های مذکور با حضور نماینده سازمان حسابرسی بررسی و تایید شد.

در این نشست‌ها مهندس علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در خصوص تحقق تولید این شرکت‌ها بیان داشت: تولید شرکت‌های بهره‌بردار مطابق مصوبات شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت‌ها به ۱۰۰ درصد اهداف مربوطه رسیدند.

در ادامه این جلسات که مشاور مدیرعامل، مدیرمالی و تعدادی از مسئولان مالی شرکت ملی نفت ایران به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند گزارش عملکرد مالی این شرکت‌ها منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ارائه شد.

همچنین نماینده سازمان حسابرسی اعلام داشت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی و وضعیت مالی شرکتهای نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان را از نظر جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

در این نشست‌ها مدیران عامل و مدیران امور مالی شرکت‌های بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون و مسجدسلیمان نیز حضور داشتند.