به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی نفت پارس، این محصول با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت بازار و تامین نیاز مشتریان همزمان در دو ظرف مجزا و با دو بسته بندی مختلف عرضه می شود .

این اقدام در ادامه سیاست های حمایتی شرکت نفت پارس از ناوگان حمل و نقل عمومی، دسترسی آسان و به منظور کسب رضایت بیشتر مصرف کنندگان انجام شده است.