به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ، مهندس مهدی حیدری در این نشست با اشاره به ظرفیت و توانمندی های بانوان در محیط های کاری و خانواده اظهار داشت : بانوان با نقشهای چندگانه خود ، تاثیر مستقیمی در امور خانواده  و ایفای نقش مدیریتی و کارشناسی در محیط های کاری دارند.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه زیرساختهای، رفاهی و ورزشی مناسبی در سطح شرکت ملی نفت ایران برای استفاده مطلوب و بهینه بانوان شاغل و خانواده ها فراهم است ، تصریح کرد: استفاده بهینه از این امکانات می تواند رضایت هر چه بیشتر بانوان و  خانواده های کارکنان را به همراه داشته و باعث تعالی و تعلق بیشتر سازمانی آنها باشد.

بر اساس این گزارش ، در این نشست سرکارخانم گودرزی مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور بانوان به تبیین جایگاه مشاور  زنان در ساختار شرکت ملی نفت ایران و ماموریت های این حوزه پرداخت . رعایت عدالت در بهره مندی کارکنان به همراه خانواده های آنان از امکانات رفاهی و ورزشی ،   بررسی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کارگروههایی مختلف  شرکت ملی نفت ایران  ، بررسی دغدغه های بانوان شاغل و استفاده از جامعه متخصص بانوان از محورهای گفتگوی سرکار خانم گودرزی با مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود.