به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی هلدینگ برق و انرژی بنیاد مستضعفان ، جلسه مجمع عادی سالیانه هلدینگ برق و انرژی صبا، مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400، در روز چهارشنبه  مورخ 16 شهریور سال 1401 برگزار شد و پیرو  آن، اعضای محترم مجمع از رشد و بهبود وضعیت عملکرد شرکت در سال 1400 تقدیر نمودند.

در این جلسه گزارش عملکرد سال 1400 و اقدامات کمی و کیفی انجام شده در هلدینگ برق و انرژی صبا، توسط جناب آقای مهندس امیری، مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی صبا ارائه شد و مجمع محترم صورتهای مالی و گزارش فعالیت سال 1400 را مورد تصویب قرار داد.