به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی، مهندس میر حسین کاظمی با بیان اینکه این عملیات با همت و تلاش اداره ی خدمات فنی چاه های این شرکت انجام گرفت ، افزود:  با توجه به زیرساخت هایی که از سال گذشته مهیاشده ، عملیات درون چاهی بر روی این چاه در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه عملیات تعمیر و تعویض شیر ایمنی درون چاهی، عمق یابی و تعیین عمق نهایی چاه و آزمایش ثبت فشار و دمای ستون چاه به وسیله دستگاه فشار سنج حافظه دار درون چاهی، با موفقیت به پایان رسید.

وی تصریح کرد: تعمیر و تعویض به موقع شیر های ایمنی درون چاهی و استحصال اطلاعات دقیق ستون چاه از اهمیت ویژه‌ای در بهره‌برداری صحیح و صیانت از مخازن به خصوص در میادین مشترک برخوردار است  و انجام عملیات های یاد شده توسط پیمانکار علاوه بر صرف مدت زمان زیاد، باعث تحمیل هزینه های مالی زیادی به شرکت می شود. انتظار می رود با ادامه این روند و با انجام عملیات های مشابه در دیگر چاههای شرکت، سالیانه بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال صرفه جویی صورت گیرد.