به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام؛ این همایش ملی در مهرماه سال‌جاری در راستای تحقق شعار سال و با هدف شناسایی و مشارکت راهبردی شرکت های دانش بنیان کشور به منظور رفع مسائل فنی پیش‌رو، داخلی سازی قطعات و مواد شیمیایی و قطع حداکثری وابستگی به خارج با حضور شرکت‌های ثبت‌نام کننده داخلی برگزار خواهد شد.

شرکت های دانش‌بنیان داخلی به منظور حضور در این همایش ملی تخصصی و ارائه طرح‌های خود و درخواست همکاری با شرکت پتروشیمی بندرامام می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس bipc.ir ، فرآیند ثبت نام را تکمیل و برنامه‌های خود را ارائه نمایند.