به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، روز چهارشنبه (بیست و سوم شهریور ماه) در نشستی با حضور دکتر حسنی نماینده ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بومی‌سازی اقلام راهبردی کشور و مهندس دهقان دبیر کارگروه تولید بار اول، به میزبانی دکتر سید ابوالحسن محمدی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و جمعی از مدیران و رؤسای این شرکت، عملکرد زاگرس جنوبی در زمینه تقویت ساخت داخل و بومی‌سازی نیازمندهای صنعت نفت تشریح شد و ضمن بررسی نیازمندی های تولید بار اول این شرکت؛ راه‌کارهای توانمندسازی هر چه بیشتر سازندگان داخلی مورد بررسی قرار گرفت.