به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب، در این تمرین که با همکاری حراست، HSE عملیات غیرصنعتی، آتش نشانی نفت و گاز کارون و با هدف آمادگی در هنگام وقوع زلزله و آتش سوزی برگزار شد طبق سناریو، بر اثر وقوع زلزله فرضی، اتصال برق و آتش سوزی، عملیات آتش نشانی، امداد و نجات و هدایت پرسنل به نقاط تعیین شده محل تجمع ایمن انجام شد.