به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس محمد حسن برزگر رئیس اداره مهندسی بهره‌برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ، با اشاره به اینکه انجام این فعالیت ها حاصل پنج هزار نفر ساعت کار مستمر متخصصان مدیریت امور فنی این شرکت بوده است، اظهار داشت : طی هفت ماه اول امسال با انجام بیش از دو هزار عملیات و آزمایش پایشی و تخصصی و اقدامات اصلاحی مانند اسیدکاری، مسدود سازی، مشبک کاری و رفع مانع روی تعداد شش حلقه چاه ، میزان دو میلیون متر مکعب تولید تکلیفی گاز این شرکت برای فصل سرما، احیاء و تثبیت شد.

برزگر افزود : انجام 16 مورد عملیات ترمیمی دیگر نیز منجر به افزایش کیفیت و استمرار تولید گاز این شرکت شده است.