به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس مهدی حیدری که به مناسبت روز ملی کیفیت در این جلسه حضور یافته بود ، در توضیح این کارآیی افزود: بازرسی و حفاظت فنی حامل پیام و خواسته مدیریت بر اجرا و رعایت استاندارها و نکات ایمنی که تامین کننده تولید امن است. همچنین در همکاری با مجریان طرحها و پروژه ها شیوه اعمال خواسته به گونه ای باشد که باعث تعویق در روند اجرایی کارها نباشد که این نگاه نظارتی و حمایتی شگرد خاص خود را می طلبد.

مهندس مهدی حیدری با تبیین شاخص های کنترل کیفیت(QC) و تضمین کیفیت (QA) و حصول نتایج آنها در مدیریت کیفیت (QM) اظهار داشت : در کنترل کیفیت باید کارایی به معنای کمترین زمان با منابع مصرفی برای بیشترین کار انجام شده باشد که سطح افزایش کارایی مستقیما به دست مدیران سپرده می شود و باعث ارتقاء بهره وری و کمک موثر برای نیل به اهداف سازمانی است. در شاخص تضمین کیفیت نیز با جمع آوری کلیه اطلاعات ، برنامه ریزی تمام فعالیت ها و تشریح دستورالعمل ها، همگی بایستی قبل از شروع هر فعالیتی انجام گیرد. پس از آن کنترل مناسب برای فعالیت ها گرفته و کل مسیر با دیدگاه کیفی سنجیده می شود. همراهی و همنشینی این دو شاخص به مدیریت کیفیت می انجامد که مکانسیمی برای تقویت عملکرد و توانایی سازمانی متمایز ، استراتژی رقابتی و مزیت رقابتی در تئوری مبتنی بر منابع یک شرکت بدست می آید و تعالی سازمان از تبعات مثبت آن خواهد بود. وی با تاکید بر بازرسی مبتنی بر ریسک(RBI ) تصریح کرد : با شناسایی فرآیند بازرسی مبتنی بر ریسک ، مقدار خطر تجهیزات مشخص شده و امکانات بازرسی بر این تجهیزات متمرکز می شود که در این زمینه بایستی خطرات را از شناسایی و برای هر کدام عملکرد مناسب را طراحی نمود.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر تشکیل کمیته پیاده‌سازی تحلیل علل ریشه‌ ای خرابی ها (RCA)،ابرام ورزید و خاطرنشان کرد : تحلیل علل ریشه ای روش حل مساله‌ای است که به منظور یافتن علل ریشه‌ای و بنیادین خرابی‌ها و بروز مشکلات به کار گرفته می‌شود. در RCA با نگاهی به وقایع گذشته و با پرسیدن سوال‌هایی از قبیل چه اتفاقی رخ داده است؟، چرا رخ داده است؟ و برای جلوگیری از بروز مجدد آن چه کار می‌توان کرد؟ سعی در یافتن علل ریشه‌ای و ممانعت از تکرار این مشکل در تجهیزات سازمان هستیم.

بر اساس این گزارش ، مهندس حیدری با اشاره به تغییر روند فعالیت شرکت از شرکت بهره بردار و تولیدی به سمت شرکت تولیدی توسعه ای بر لزوم استفاده از تجارب شرکتهای نفتی و گازی تاکید و گفت :همکاری با شرکتهایی که زمینه کاری مشترک داریم باعث تسریع در فرآیند کارها و هم افزایی خواهد شد و موفقیت در کارها به دنبال دارد. همچنین تشکیل کمیته بازرسی فنی سه ستاد و سه شرکت نیز در راستای بهره وری بیشتر در انجام فعالیت هاست.

وی با بیان اینکه مدیریت تحول و مدیریت دانش به عنوان دو عنصر ضروری برای پیشرفت هر سازمان خاطرنشان کرد : مدیریت تحول استراتژیک در سازمان باید برنامه های تغییر برون گرا را در راستای تجزیه و تحلیل محیطی و برنامه ریزی استراتژیک، برای حصول اطمینان از اینکه سازمان همگام با محیط خود در حرکت است تدوین نماید. همچنین دانش یکی از دارایی‌های سازمان‌هاست . در دنیایی که با دانش و اطلاعات وسیع احاطه شده‌ایم اهمیت تولید و حفظ دانش کارآمد و اشتراک آن در سازمان فایده‌های بسیاری دارد. زمانی که تمام اعضای سازمان به دانشی که در سازمان در جریان است دسترسی داشته باشند می‌توانند نظرات خود را آزادانه‌ اعلام کنند و به بهبود فرایندها و انجام امور بپردازند.

این گزارش می افزاید ، در این نشست رئیس اداره بازرسی و حفاظت فنی و همکاران خود به تشریح فعالیت ها و نیازها و چالشها خود پرداختند و مدیر عامل شرکت نیز موافقت خود بر همکاری و رفع مشکلات آنها اعلام داشت.